Locked History Actions

TermoPL

TermoPL

TermoPL is a tool for automatic extraction of Polish terminology. Its description can be found in the corrected verion of the article and the poster presented at LREC 2016.

LICENSE

Downloads

Warsztaty 29-30.05 2017

1. Wymagania podstawowe

Do uczestnictwa w warsztatach potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, systemem operacyjnym Windows, Linux (Ubuntu) lub MacOS X oraz zainstalowaną maszyną vitrualną Java (wesja 7 lub wyższa). W przypadku systemu Unix, należy zainstalować oprogramowanie Morfeusz 2.

2. Instalacja Javy

Javę można pobrać ze strony https://www.java.com/pl/. Należy zwrócić uwagę na to, czy instalowana wersja jest zgodna z posiadaną architekturą (32-, lub 64-bitową) posiadanego komputera.

3. Instalacja Morfeusza 2

Instalacja tego oprogramowania jest konieczna tylko w przypadku systemu Unix. Dla pozostałych systemów odpowiednie biblioteki są dostarczone wraz z programem TermoPL. Morfeusza można pobrać ze strony http://sgjp.pl/morfeusz/dopobrania.html, postępując zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami.

4. Pobieranie i uruchamianie oprogramowania TermoPL

TermoPL można pobrać ze strony zil.ipipan.waw.pl/TermoPL. Znajdują się na niej przygotowane pakiety dla Mac OS X, Linux (Ubuntu) oraz Windows w wersji 32- i 64-bitowej. Należy wybrać stosowny pakiet klikając w jego nazwę, a następnie kliknąć w napis "Download". Oprogramowanie w postaci pliku zip zostanie pobrane do katalogu "Downloads" lub "Pobrane". Pobrany plik zip należy "rozpakować". W systemie Mac OS X "rozpakowywanie" uruchomi się automatycznie.

Wskazane by było również pobranie danych do ćwiczeń.

Program uruchamia się przez podwójne kliknięcie w ikonę programu TermoPL.jar. TermoPL można również uruchomić poleceniem

java -jar TermoPL.jar

W przypadku systemu Unix jest to polecenie

java -Djava.library.path=/usr/lib/jni/ -jar TermoPL.jar

Pakiety

Dane do ćwiczeń

Seminarium nt. terminologii informatycznej 5.07.2017