Locked History Actions

TermoPL

TermoPL

TermoPL is a tool for automatic extraction of Polish terminology. Its description can be found in the corrected verion of the article and the poster presented at LREC 2016.

Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, and Piotr Rychlik. TermoPL — a flexible tool for terminology extraction. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, pages 2278–2284, Portorož, Slovenia, 2016. European Language Resources Association (ELRA), European Language Resources Association (ELRA). bibtex

LICENSE

Downloads (current version: 5.7.1)

Instalacja gotowych pakietów

1. Wymagania podstawowe

Do uczestnictwa w warsztatach potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, systemem operacyjnym Windows, Linux (Ubuntu) lub MacOS X oraz zainstalowaną maszyną vitrualną Java (wesja 8 lub wyższa). W przypadku systemu Unix, należy zainstalować oprogramowanie Morfeusz 2.

2. Instalacja Javy

Javę można pobrać ze strony https://www.java.com/pl/. Należy zwrócić uwagę na to, czy instalowana wersja jest zgodna z posiadaną architekturą posiadanego komputera. Obecna wersja programu zakłada posiadanie przez użytkownika 64-bitowej wersji systemu.

3. Instalacja Morfeusza 2

Instalacja tego oprogramowania jest konieczna tylko w przypadku systemu Unix. Dla pozostałych systemów odpowiednie biblioteki są dostarczone wraz z programem TermoPL. Morfeusza można pobrać ze strony http://sgjp.pl/morfeusz/dopobrania.html, postępując zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami.

4. Pobieranie i uruchamianie oprogramowania TermoPL

TermoPL można pobrać ze strony zil.ipipan.waw.pl/TermoPL. Znajdują się na niej przygotowane pakiety dla Mac OS X, Linux (Ubuntu) oraz Windows w wersji 64-bitowej. Należy wybrać stosowny pakiet klikając w jego nazwę, a następnie kliknąć w napis "Download". Oprogramowanie w postaci pliku zip zostanie pobrane do katalogu "Downloads" lub "Pobrane". Pobrany plik zip należy "rozpakować". W systemie Mac OS X "rozpakowywanie" uruchomi się automatycznie.

Wskazane by było również pobranie danych do ćwiczeń.

Program uruchamia się przez podwójne kliknięcie w ikonę pliku TermoPL.jar. TermoPL można również uruchomić poleceniem zawartym w pliku termopl.bat.

W przypadku systemu Unix jest to polecenie

java -Djava.library.path=/usr/lib/jni/ -jar TermoPL.jar

Pakiety

Dane do ćwiczeń

Seminarium nt. terminologii informatycznej 5.07.2017