Locked History Actions

TermoPL

TermoPL

TermoPL is a tool for automatic extraction of Polish terminology. Its description can be found in the corrected verion of the article and the poster presented at LREC 2016.

LICENSE

Downloads

Instalacja gotowych pakietów

1. Wymagania podstawowe

Do uczestnictwa w warsztatach potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu, systemem operacyjnym Windows, Linux (Ubuntu) lub MacOS X oraz zainstalowaną maszyną vitrualną Java (wesja 7 lub wyższa). W przypadku systemu Unix, należy zainstalować oprogramowanie Morfeusz 2.

2. Instalacja Javy

Javę można pobrać ze strony https://www.java.com/pl/. Należy zwrócić uwagę na to, czy instalowana wersja jest zgodna z posiadaną architekturą (32-, lub 64-bitową) posiadanego komputera.

3. Instalacja Morfeusza 2

Instalacja tego oprogramowania jest konieczna tylko w przypadku systemu Unix. Dla pozostałych systemów odpowiednie biblioteki są dostarczone wraz z programem TermoPL. Morfeusza można pobrać ze strony http://sgjp.pl/morfeusz/dopobrania.html, postępując zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami.

4. Pobieranie i uruchamianie oprogramowania TermoPL

TermoPL można pobrać ze strony zil.ipipan.waw.pl/TermoPL. Znajdują się na niej przygotowane pakiety dla Mac OS X, Linux (Ubuntu) oraz Windows w wersji 32- i 64-bitowej. Należy wybrać stosowny pakiet klikając w jego nazwę, a następnie kliknąć w napis "Download". Oprogramowanie w postaci pliku zip zostanie pobrane do katalogu "Downloads" lub "Pobrane". Pobrany plik zip należy "rozpakować". W systemie Mac OS X "rozpakowywanie" uruchomi się automatycznie.

Wskazane by było również pobranie danych do ćwiczeń.

Program uruchamia się przez podwójne kliknięcie w ikonę programu TermoPL.jar. TermoPL można również uruchomić poleceniem

java -jar TermoPL.jar

W przypadku systemu Unix jest to polecenie

java -Djava.library.path=/usr/lib/jni/ -jar TermoPL.jar

Pakiety

Dane do ćwiczeń

Seminarium nt. terminologii informatycznej 5.07.2017