Locked History Actions

seminarium

Seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego” 2018–19

Seminarium Zespołu Inżynierii LingwistycznejInstytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk odbywa się nieregularnie w poniedziałki zwykle o godz. 10:15 w siedzibie IPI PAN (ul. Jana Kazimierza 5, Warszawa) i ma charakter otwarty. Poszczególne referaty ogłaszane są na Polskiej Liście Językoznawczej oraz na stronie Lingwistyka komputerowa na Facebooku. Wszystkie nagrania dostępne są na kanale YouTube.

seminar

1 października 2018

Janusz S. Bień (Katedra Lingwistyki Formalnej UW, prof. emeryt)

Elektroniczne indeksy leksykograficzne  Wystąpienie w języku polskim.

Omówione zostaną indeksy do zasobów leksykograficznych dostępnych w Internecie w formacie DjVu. Indeksy takie mogą być przeglądane, modyfikowane i tworzone za pomocą swobodnego (dostępnego bezpłatnie na otwartej licencji) programu djview4poliqarp — zostanie przedstawiona geneza i historia tego programu. W programie tym obsługa indeksów została pierwotnie wprowadzona na potrzeby indeksu haseł do XIX-wiecznego słownika Lindego, ale może być wykorzystywana również do innych zasobów, jak to zostanie pokazane na przykładach. Zostaną w szczególności zademonstrowane — po raz pierwszy publicznie — ulepszenia wprowadzone do programu w ostatnich miesiącach.

5 listopada 2018

Jakub Kozakoszczak (Wydział Neofilologii UW / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)

Tytuł wystąpienia będzie dostępny wkrótce  Wystąpienie w języku polskim.

Streszczenie wystąpienia zostanie udostępnione w późniejszym terminie.

19 listopada 2018

Daniel Zeman (Instytut Lingwistyki Formalnej i Stosowanej, Uniwersytet Karola w Pradze)

Tytuł wystąpienia będzie dostępny wkrótce  Wystąpienie w języku angielskim.

Streszczenie wystąpienia zostanie udostępnione w późniejszym terminie.

Zapraszamy także do zapoznania się z archiwum seminariów z lat 2000–15 oraz listą wystąpień z lat 2015–18.