Locked History Actions

seminarium

Seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego” 2023–24

Seminarium Zespołu Inżynierii LingwistycznejInstytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk odbywa się średnio co 2 tygodnie, zwykle w poniedziałki o godz. 10:15 (niekiedy online – prosimy o korzystanie z linku przy tytule wystąpienia) i ma charakter otwarty. Poszczególne referaty ogłaszane są na Polskiej Liście Językoznawczej oraz na stronie Lingwistyka komputerowa na Facebooku. Nagrania wystąpień dostępne są na kanale YouTube.

seminar

9 października 2023

Agnieszka Mikołajczyk (VoiceLab), Piotr Pęzik (Uniwersytet Łódzki / VoiceLab)

Open Trurl  Wystąpienie w języku polskim.

Streszczenie zostanie podane wkrótce.

16 października 2023

Konrad Wojtasik (Politechnika Wrocławska)

BEIR-PL  Wystąpienie w języku polskim.

Streszczenie zostanie podane wkrótce.

30 października 2023

Agnieszka Faleńska (Uniwersytet w Stuttgarcie)

Steps towards Bias-Aware NLP Systems  Wystąpienie w języku angielskim.

Streszczenie zostanie podane wkrótce.

13 listopada 2023

Piotr Rybak (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Najnowsze postępy w rozwoju systemów do odpowiadania na pytania w języku polskim  Wystąpienie w języku polskim.

Streszczenie zostanie podane wkrótce.

Zapraszamy także do zapoznania się z archiwum seminariów z lat 2000–2015 oraz listą wystąpień z lat 2015–2023.