Locked History Actions

seminarium

Seminarium „Przetwarzanie języka naturalnego” 2019–20

Seminarium Zespołu Inżynierii LingwistycznejInstytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk odbywa się nieregularnie w poniedziałki zwykle o godz. 10:15 w siedzibie IPI PAN (ul. Jana Kazimierza 5, Warszawa) i ma charakter otwarty. Poszczególne referaty ogłaszane są na Polskiej Liście Językoznawczej oraz na stronie Lingwistyka komputerowa na Facebooku. Wszystkie nagrania dostępne są na kanale YouTube.

seminar

23 września 2019

Igor Boguslavsky (Institute for Information Transmission Problems, Russian Academy of Sciences / Universidad Politécnica de Madrid)

Semantic analysis based on inference  Wystąpienie w języku angielskim.

I will present a semantic analyzer SemETAP, which is a module of a linguistic processor ETAP designed to perform analysis and generation of NL texts. We proceed from the assumption that the depth of understanding is determined by the number and quality of inferences we can draw from the text. Extensive use of background knowledge and inferences permits to extract implicit information.

Salient features of SemETAP include:

— knowledge base contains both linguistic and background knowledge;

— inference types include strict entailments and plausible expectations;

— words and concepts of the ontology may be supplied with explicit decompositions for inference purposes;

— two levels of semantic structure are distinguished. Basic semantic structure (BSemS) interprets the text in terms of ontological elements. Enhanced semantic structure (EnSemS) extends BSemS by means of a series of inferences;

— a new logical formalism Etalog is developed in which all inference rules are written.

7 października 2019 (UWAGA: seminarium połączone z instytutowym; odbędzie się wyjątkowo o 13:00!)

Tomasz Stanisz (Instytut Fizyki Jądrowej PAN)

Tytuł wystąpienia zostanie podany wkrótce  Wystąpienie w języku polskim.

Streszczenie wystąpienia zostanie podane wkrótce.

18 listopada 2019

Alexander Rosen (Uniwersytet Karola w Pradze)

Tytuł wystąpienia zostanie podany wkrótce  Wystąpienie w języku angielskim.

Streszczenie wystąpienia zostanie podane wkrótce.

21 listopada 2019

Alexander Rosen (Uniwersytet Karola w Pradze)

Tytuł wystąpienia zostanie podany wkrótce  Wystąpienie w języku angielskim.

Streszczenie wystąpienia zostanie podane wkrótce.

Zapraszamy także do zapoznania się z archiwum seminariów z lat 2000–15 oraz listą wystąpień z lat 2015–19.