Locked History Actions

PDB/DepRelTypes

Polish Dependency Relation Types

Complements

comp

 • verb complement realised as a prepositional or an adverbial phrase, or a clause
 • or dependent of prepositions, numerals, some nouns, or some adverbials
 • e.g. "Czekam na Antka.": Czekam →comp na →comp Antka

comp_ag

 • agentive complement in passive
 • realised as przez-PP
 • e.g. "Zamek jest nawiedzany przez duchy.": nawiedzany →comp_ag przez →comp duchy

comp_fin

 • clausal complement
 • realised as a finite clause (declarative, interrogative, or exclamatory) with an internal subject
 • governed by a subordinating conjunction or the sentence predicate
 • e.g. "Zaśpiewał, ponieważ go poproszono.": Zaśpiewał →adjunct ponieważ →comp_fin poproszono

comp_inf

 • infinitival complement
 • realised as a non-finite clause,
 • governed by a subordinating conjunction, a verb, an adjective or a noun
 • e.g. "Chciał wygrać.": Chciał →comp_inf wygrać

obj

 • direct object
 • governed by a verb,
 • realised as a noun phrase or a clause
 • it is always expressed by the subject in passive constructions.
 • e.g. "Powiedział, że wyjeżdża.": Powiedział →obj że →comp_fin wyjeżdża

obj_th

 • thematically restricted object
 • governed by a verb
 • fulfilled by a noun phrase
 • it cannot be promoted to the subject during passivisation or change its status to the object.

 • e.g. "Pies merda ogonem." with merda →obj_th ogonem

pd

 • predicative complement
 • realised by any element in the predicative position in a sentence
 • governed by copula or copula-like verbs
 • e.g. "Bycie nauczycielem nie jest proste.": jest →subj bycie →pd nauczycielem; jest →pd proste

root

 • sentence predicate (or a main element of a non-sentential clause)
 • dependent of ROOT
 • e.g. "Jan fałszuje.": ROOT →root fałszuje

subj

 • subcategorised by the sentence predicate
 • realised as a noun phrase, a clause, an adjective phrase, a numeral phrase or a pro-drop pronoun (pro is not encoded in a dependency structure)

 • e.g. "Kot śpi.": śpi →subj kot

Syntactically motivated dependents

abbrev_punct

 • abbreviation marker, i.e. a full stop
 • depends on the preceding abbreviation
 • e.g. "30 tys.": tys →abbrev_punct .

adjunct

 • a dependent modifying a noun or a numeral
 • realised as an adjective, a noun, a prepositional phrase, a relative clause, etc.
 • e.g. "Kupiła czerwoną sukienkę.": sukienkę →adjunct czerwoną

adjunct_compar

 • comparative
 • e.g. "Uczeń mądrzejszy od nauczyciela": mądrzejszy →adjunct_compar od →comp nauczyciela

 • e.g. "Wyciągnęli się, jak struny": Wyciągnęli →adjunct_compar jak →comp struny

 • e.g. "Mówi się coś innego niż chciało się powiedzieć": innego →adjunct_compar niż →comp_fin chciało

adjunct_poss

 • possessives
 • realised as a noun phrase, a pronoun
 • depends on a noun
 • e.g. "zdaniem wielu specjalistów": zdaniem →adjunct_poss wielu →comp specjalistów

 • e.g. "postulaty protestujących": postulaty →adjunct_poss protestujących

adjunct_qt

 • quotation adjunct
 • e.g. "– Nie siedź do późna – rzekł." rzekł →adjunct_qt siedź

adjunct_rc

 • relative clause
 • e.g. "z wyjątkiem momentu, kiedy zostali zjedzeni przez ogry": momentu →adjunct_rc zjedzeni →adjunct kiedy

app

 • apposition
 • realised as a noun phrase depending on an immediately preceding and morphologically agreeing noun with the same meaning
 • e.g. "Proszę o zabranie głosu posła Nowaka.": proszę →obj posła →app Nowaka

dep

 • default dependency type
 • e.g. "lepiej stosować trwałe linki, które w powinny mieć parametr oldid": powinny →dep w

item

 • number of an item on a list
 • e.g. "– styczeń": styczeń →item

orphan

 • head ellipsis
 • e.g. "nie wie pani, kiedy można błaznować, a kiedy nie": a →conjunct nie →orphan kiedy

 • e.g. "najbardziej zaawansowanym krajem pod względem świadczenia usług online jest Szwecja, a zaraz po niej Austria": a →conjunct Austria →orphan po →comp niej

punct

 • punctuation marker, e.g. .,:;?!()”-,
 • depends on the element which it delimits
 • e.g. "Czytając książkę, płakał.": płakał →adjunct_cause Czytając →punct ,

refl

 • reflexive marker, i.e. particles 'się', 'siebie'
 • depends on a verb with reflexive meaning or another verb
 • e.g. "Ania i Tomek całują się.": całują →refl się

 • e.g. "Nie radził sobie w życiu.": radził →refl sobie

vocative

 • a noun phrase marked for vocative or a noun phrase marked for nominative in the vocative function
 • e.g. "Młody człowieku, za to, co się stało tej nocy, zapłacisz własną krwią": zapłacisz →vocative człowieku →adjunct młody

 • e.g. "Wtem usłyszał znajomy głos: – Serwus, Romek": Serwus →vocative Romek

Morphologically motivated dependents

aux

 • auxiliary verb, i.e. 'być' or 'zostać'
 • depends on the main verb (participle, infinitive) in analytical future tense constructions, analytical past conditional constructions or passive constructions
 • e.g. "Będzie trzeba wzmocnić pozycję ekonomiczną.": trzeba →aux będzie

aglt

 • mobile inflection, i.e. "mobile" affix (verbal enclitic) marked for number, person and gender
 • depends on a verb or a conditional clitic by appended to a verb
 • e.g. "Wygraliśmy!": Wygrali →aglt śmy

cond

 • conditional clitic, i.e. the clitic particle 'by', which is appended to the verb or appears anywhere in a sentence,
 • depends on the verbal head regardless of its location
 • e.g. "Można by śpiewać.": Można →cond by

imp

 • imperative marker, i.e. the particle 'niech'
 • depends on the main verb in analytical imperative constructions.
 • e.g. "Niech moc będzie z Tobą!": będzie →imp Niech

neg

 • negation marker, i.e. the negation particle 'nie'
 • depends mostly on a verbal head immediately following it
 • e.g. "Nie wiem, ale to nie Ola wygrała.": wiem →neg Nie, Ola →neg nie

Lexically motivated dependents

mwe

 • multiword expression
 • Successive tokens of a multiword expression are annotated according to their linear order.
 • Polish multiword expressions:
  • preposition-adjectival phrases, e.g. po prostuADJ (Eng. ‘simply’), co gorszaADJ (Eng. ‘what is worse’),

  • preposition-adverbial phrases, e.g. na pewnoADV (Eng. ‘for sure’), na zewnątrzADV (Eng. ‘outside’),

  • adverb-prepositional phrases, e.g. wraz z (Eng. ‘along with’), zgodnie z (Eng. ‘in accordance with’),
  • complex conjunctions, e.g. nie tylko (Eng. ‘not only’), ale także (Eng. ‘but also’), mimo że (Eng. ‘although’),
  • adjective compounds, e.g. biało-czerwona (Eng. ‘white-red’).

ne

 • named entity
 • e.g. "Chińska Republika Ludowa": Republika →ne Chińska, Republika →ne Ludowa

ne_foreign

 • foreign clauses (e.g. titles)
 • e.g. "Radio gra 'Close your eyes'.": gra →obj Close →ne_foreign your →ne_foreign eyes

Coordination

conjunct

 • coordinated conjunct
 • depends on a coordinating conjunction

pre_coord

 • pre-conjunction
 • the first part of a two-part correlative conjunction, e.g. albo...albo... (Eng. ‘either... or...’),
 • depends on the second part of the conjunction.
 • e.g. "Koncerny liczą nie tyle na zysk, ile na prestiż.": liczą →comp ile →conjunct na →comp zysk, ile →conjunct na →comp prestiż; ile →pre_coord nie →mwe tyle

Any questions, comments? Please send them to <alina AT SPAMFREE ipipan DOT waw DOT pl>.