Locked History Actions

SYNAT

SYNAT project

Project factsheet

English name:

Creation of a universal, open repository platform for hosting and communication of networked resources of knowledge for science, education and open knowledge-based society

Polish name:

Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy

Project type:

A National Centre for Research and Development grant, contract number SP/I/1/77065/10

Duration:

16 August 2010 – 16 August 2013

Extended information:

http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Media2/Serwis-Informacyjny/Aktualnosci/Projekt-SYNAT-System-Nauki-i-Techniki-realizowany-w-ramach-INFINITI-PASSIM

Project Web page:

http://www.synat.pl/

Principal investigators:

Piotr Bała, Henryk Rybiński

Our contribution to the project:

http://synat.nlp.ipipan.waw.pl/