Locked History Actions

WitoldKieras

Witold Kieraś

Contact information

Address:

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

Jana Kazimierza 5

01-248 Warszawa

Poland

ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-8062-5881

Room:

241

Phone:

+48 22 8363709

E-mail:

<wkieras AT SPAMFREE ipipan DOT waw DOT pl>

Selected publications

List of publications

2021

Witold Kieraś and Łukasz Kobyliński. Korpusomat – stan obecny i przyszłość projektu. Język Polski, CI(2):49–58, 2021.

Witold Kieraś, Marcin Woliński, and Bartłomiej Nitoń. Nowe wielowarstwowe znakowanie lingwistyczne zrównoważonego Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Język Polski, CI(2):59–70, 2021.

2020

Marcin Woliński and Witold Kieraś. Analiza fleksyjna tekstów historycznych i zmienność fleksji polskiej z perspektywy danych korpusowych. Poradnik Językowy, 8:66–80, 2020.

Marcin Woliński, Witold Kieraś, Dorota Komosińska, and Włodzimierz Gruszczyński. Results of the PolEval 2020 shared task 2: Morphosyntactic tagging of Middle, New and Modern Polish. pages 39–46, Warsaw, 2020. Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences.

2019

Magdalena Król, Włodzimierz Gruszczyński, Magdalena Derwojedowa, Rafał L. Górski, Krzysztof Opaliński, Patrycja Potoniec, Marcin Woliński, Witold Kieraś, and Maciej Eder. Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt. Język Polski, XCIX(1):92–101, 2019.

2018

Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński, and Maciej Ogrodniczuk. Korpusomat — a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora. Computational Methods in Science and Technology, 24(1):21–27, 2018.

Witold Kieraś and Marcin Woliński. Manually annotated corpus of Polish texts published between 1830 and 1918. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Koiti Hasida, Hitoshi Isahara, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis, and Takenobu Tokunaga, editors, Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), pages 3854–3859, Paris, France, 2018. European Language Resources Association (ELRA).

Maciej Ogrodniczuk, Joanna Bilińska, Zbigniew Bronk, and Witold Kieraś. Multisłownik: Linking plWordNet-based lexical data for lexicography and educational purposes. In Francis Bond, Takayuki Kuribayashi, Christiane Fellbaum, and Piek Vossen, editors, Proceedings of the 9th Global WordNet Conference (GWC 2018), pages 368–375, Singapore, 2018. University of Tartu.

Jakub Waszczuk, Witold Kieraś, and Marcin Woliński. Morphosyntactic disambiguation and segmentation for historical Polish with graph-based conditional random fields. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, and Karel Pala, editors, Text, Speech, and Dialogue: 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings, number 11107 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 188–196. Springer-Verlag, 2018.

2017

Witold Kieraś. Co jest zgodne z duchem kraftu? Próba korpusowego badania słownictwa związanego z piwem. Język Polski, XCVII(2):105–112, 2017.

Witold Kieraś, Dorota Komosińska, Emanuel Modrzejewski, and Marcin Woliński. Morphosyntactic annotation of historical texts. The making of the baroque corpus of Polish. In Kamil Ekštein and Václav Matoušek, editors, Text, Speech, and Dialogue 20th International Conference, TSD 2017, Prague, Czech Republic, August 27-31, 2017, Proceedings, number 10415 in Lecture Notes in Computer Science, pages 308–316. Springer International Publishing, 2017.

Witold Kieraś and Marcin Woliński. Morfeusz 2 – analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego. Język Polski, XCVII(1):75–83, 2017.

Witold Kieraś and Marcin Woliński. Słownik gramatyczny języka polskiego – wersja internetowa. Język Polski, XCVII(1):84–93, 2017.

Marcin Woliński, Witold Kieraś, and Dorota Komosińska. Anotatornia 2 — an annotation tool geared towards historical corpora. In Zygmunt Vetulani and Patrick Paroubek, editors, Proceedings of the 8th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pages 158–162, Poznań, Poland, 2017. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2016

Joanna Bilińska, Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, and Monika Kwiecień. Mikrokorpus polszczyzny 1830-1918. Komunikacja specjalistyczna, 11:149–161, 2016.

Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Joanna Bilińska, and Monika Kwiecień. Dynamika zmian fleksyjnych i ortograficznych między reformami 1830-1918. Język Polski, XCVI(1):24–35, 2016.

Łukasz Kobyliński and Witold Kieraś. Part of speech tagging for Polish: State of the art and future perspectives. In Proceedings of the 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2016), Konya, Turkey, 2016.

Marcin Woliński and Witold Kieraś. The on-line version of Grammatical Dictionary of Polish. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, pages 2589–2594, Portorož, Slovenia, 2016. European Language Resources Association (ELRA), European Language Resources Association (ELRA).

2014

Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, and Robert Wołosz. Korpus polszczyzny XIX wieku – od mikrokorpusu do korpusu średniej wielkości. Prace Filologiczne, LXV:251–256, 2014.

Magdalena Derwojedowa, Witold Kieraś, Danuta Skowrońska, and Robert Wołosz. Współczesne narzędzia leksykograficzne a analiza tekstów dawniejszych. Polonica, XXXIV:21–27, 2014.

Witold Kieraś. Na tysiąc żołnierza ledwie pięciu rosłych chłopa. O pewnej nietypowej konstrukcji z liczebnikiem. In Piotr Żmigrodzki and Sylwia Przęczka-Kisielak, editors, Bogactwo współczesnej polszczyzny. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, Cracow, 2014.

2013

Katarzyna Krasnowska and Witold Kieraś. Polish LFG treebank on a shoestring. In Sandra Kübler, Petya Osenova, and Martin Volk, editors, Proceedings of The Twelfth Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT12), pages 109–120, Sofia, Bulgaria, 2013. The Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Sciences.

2012

Witold Kieraś. Atrakcje wyjazdowe, czyli w obydwie strony bez wahadła. O słownictwie kibiców piłkarskich. Socjolingwistyka, 24–25:119–134, 2012.

Katarzyna Krasnowska, Witold Kieraś, Marcin Woliński, and Adam Przepiórkowski. Using tree transducers for detecting errors in a treebank of Polish. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, and Karel Pala, editors, Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference, TSD 2012, Brno, Czech Republic, number 7499 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 119–126. Springer-Verlag, Heidelberg, 2012.