Locked History Actions

AnnaAndrzejczuk

Anna Andrzejczuk

Contact information

Address:

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

Jana Kazimierza 5

01-248 Warszawa

Poland

Room:

229

Phone:

+48 22 8363709

E-mail:

<anna DOT andrzejczuk AT SPAMFREE gmail DOT com>

Projects

Selected past projects

Selected publications

List of publications

2017

Adam Przepiórkowski, Elżbieta Hajnicz, Anna Andrzejczuk, Agnieszka Patejuk, and Marcin Woliński. Walenty: gruntowny składniowo-semantyczny słownik walencyjny języka polskiego. Język Polski, XCVII(1):30–47, 2017.

2016

Elżbieta Hajnicz, Anna Andrzejczuk, and Tomasz Bartosiak. Semantic layer of the valence dictionary of Polish Walenty. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, pages 2625–2632, Portorož, Slovenia, 2016. European Language Resources Association (ELRA).

2012

Anna Andrzejczuk. Klasyfikacja onomazjologiczna rzeczowników a ich charakterystyka gramatyczna. Nowy sposób opracowania materiału leksykograficznego.. PhD thesis, Instytut Języka Polskiego, Polska Akademia Nauk, Cracow, 2012.

2011

Anna Andrzejczuk. Dwoje urodzin to brzmi dziwnie. Norma językowe dotycząca połączeń rzeczowników PT z liczebnikami a jej realizacja w tekstach Narodowego Korpusu Języka Polskiego i w tekstach internetowych. Język Polski, XCI(4):273–283, 2011.

2010

Anna Andrzejczuk. Korpusy językowe w pracy językoznawcy: nowe możliwości czy droga na manowce?. Компьютерная лингвистика: научное направление и учебная дисциплина: сборник научных статей, 1:100–103, 2010. Гомель.

Anna Andrzejczuk. Narodowy Korpus Języka Polskiego. Prawdy, mity, potrzeby. Legilingwistyka Porównawcza, 3:135–144, 2010. Poznań.

2009

Anna Andrzejczuk and Maciej Czupryniak. O wykorzystaniu zasobów internetowych w pracy językoznawcy. Polonica, XXIX:189–204, 2009. Cracow.

2008

Anna Andrzejczuk and Łukasz Szałkiewicz. Informacje fleksyjne w Encyklopedycznym słowniku języka polskiego na tle polskiej tradycji leksykograficznej. Nowe studia leksykograficzne, 2:215–231, 2008.

2007

Anna Andrzejczuk. (Nie)tylko w liczbie mnogiej. Rozważania o szeroko rozumianych plurale tantum. LingVaria, 4(2):177–188, 2007. Cracow.

2006

Anna Andrzejczuk. Słowniki do gier słownych jako nowy typ wydawnictw leksykograficznych. Master's thesis, University of Warsaw, Warsaw, 2006.

Włodzimierz Gruszczyński, Zygmunt Saloni, Anna Andrzejczuk, Maciej Czupryniak, Laura Polkowska, and Marcin Woliński. Informacja gramatyczna i tablice fleksyjne. In Encyklopedia powszechna: Encyklopedyczny słownik języka polskiego od a do z. Uniwersalna encyklopedia od A do Z. Larousse Polska, Wrocław, 2006.