Locked History Actions

ElzbietaHajnicz

Elżbieta Hajnicz

Contact information

Address:

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

Jana Kazimierza 5

01-248 Warszawa

Poland

Room:

216

Phone:

+48 22 38 00 546

E-mail:

<hajnicz@ipipan.waw.pl>

Projects

Selected publications

List of publications

2022

Elżbieta Hajnicz. Annotation of metaphorical expressions in the Basic Corpus of Polish Metaphors. In Proceedings of the Language Resources and Evaluation Conference, pages 5648–5653, Marseille, France, 2022. European Language Resources Association.

2021

Marcin Woliński and Elżbieta Hajnicz. Składnica: a constituency treebank of Polish harmonised with the Walenty valency dictionary. Language Resources and Evaluation, 55:209–239, 2021.

2019

Elżbieta Hajnicz and Tomasz Bartosiak. Connections between the semantic layer of Walenty valency dictionary and PlWordNet. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen, Ewa Rudnicka, Marek Maziarz, and Maciej Piasecki, editors, Proceedings of the 10th Global WordNet Conference (GWC 2019), pages 99–107, Wrocław, 2019. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

2018

Marcin Woliński, Elżbieta Hajnicz, and Tomasz Bartosiak. A new version of the Składnica treebank of Polish harmonised with the Walenty valency dictionary. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Christopher Cieri, Thierry Declerck, Sara Goggi, Koiti Hasida, Hitoshi Isahara, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Hélène Mazo, Asuncion Moreno, Jan Odijk, Stelios Piperidis, and Takenobu Tokunaga, editors, Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), pages 1839–1844, Paris, France, 2018. European Language Resources Association (ELRA).

2017

Adam Przepiórkowski, Jan Hajič, Elżbieta Hajnicz, and Zdeňka Urešová. Phraseology in two Slavic valency dictionaries: Limitations and perspectives. International Journal of Lexicography, 30(1):1–38, 2017.

Adam Przepiórkowski, Elżbieta Hajnicz, Anna Andrzejczuk, Agnieszka Patejuk, and Marcin Woliński. Walenty: gruntowny składniowo-semantyczny słownik walencyjny języka polskiego. Język Polski, XCVII(1):30–47, 2017.

2016

Elżbieta Hajnicz, Anna Andrzejczuk, and Tomasz Bartosiak. Semantic layer of the valence dictionary of Polish Walenty. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, pages 2625–2632, Portorož, Slovenia, 2016. European Language Resources Association (ELRA).

Elżbieta Hajnicz, Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski, and Marcin Woliński. Walenty: słownik walencyjny języka polskiego z bogatym komponentem frazeologicznym. In Karolina Skwarska and Elżbieta Kaczmarska, editors, Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích, pages 71–102. Slovanský ústav AV ČR, Prague, 2016.

Bartłomiej Nitoń, Tomasz Bartosiak, and Elżbieta Hajnicz. Accessing and elaborating Walenty—a valence dictionary of Polish—via internet browser. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Marko Grobelnik, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2016, pages 1352–1359, Portorož, Slovenia, 2016. European Language Resources Association (ELRA).

2015

Elżbieta Hajnicz, Bartłomiej Nitoń, Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski, and Marcin Woliński. Internetowy słownik walencyjny języka polskiego oparty na danych korpusowych. Prace Filologiczne, LXV:95–110, 2015.

Bartłomiej Nitoń, Tomasz Bartosiak, Elżbieta Hajnicz, Agnieszka Patejuk, Adam Przepiórkowski, and Marcin Woliński. DEMO: Access to a valence dictionary of Polish Walenty via Internet browser. In Zygmunt Vetulani and Joseph Mariani, editors, Proceedings of the 7th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pages 270–272, Poznań, Poland, 2015.

2014

Elżbieta Hajnicz. The procedure of lexico-semantic annotation of Składnica treebank. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, pages 2290–2297, Reykjavík, Iceland, 2014. European Language Resources Association (ELRA).

Elżbieta Hajnicz. Lexico-semantic annotation of składnica treebank by means of plwn lexical units. In Heili Orav, Christiane Fellbaum, and Piek Vossen, editors, Proceedings of the 7th International WordNet Conference (GWC 2014), pages 23–31, Tartu, Estonia, 2014. University of Tartu.

Adam Przepiórkowski, Elżbieta Hajnicz, Agnieszka Patejuk, and Marcin Woliński. Extended phraseological information in a valence dictionary for NLP applications. In Proceedings of the Workshop on Lexical and Grammatical Resources for Language Processing (LG-LP 2014), pages 83–91, Dublin, Ireland, 2014. Association for Computational Linguistics and Dublin City University.

Adam Przepiórkowski, Elżbieta Hajnicz, Agnieszka Patejuk, Marcin Woliński, Filip Skwarski, and Marek Świdziński. Walenty: Towards a comprehensive valence dictionary of Polish. In Nicoletta Calzolari, Khalid Choukri, Thierry Declerck, Hrafn Loftsson, Bente Maegaard, Joseph Mariani, Asuncion Moreno, Jan Odijk, and Stelios Piperidis, editors, Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2014, pages 2785–2792, Reykjavík, Iceland, 2014. European Language Resources Association (ELRA).

Adam Przepiórkowski, Filip Skwarski, Elżbieta Hajnicz, Agnieszka Patejuk, Marek Świdziński, and Marcin Woliński. Modelowanie własności składniowych czasowników w nowym słowniku walencyjnym języka polskiego. Polonica, XXXIII:159–178, 2014.

2013

Elżbieta Hajnicz. Mapping named entities from NKJP corpus to składnica treebank and Polish WordNet. In Mieczysław A. Kłopotek, Jacek Koronacki, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, and Sławomir T. Wierzchoń, editors, Language Processing and Intelligent Information Systems – 20th International Conference, IIS 2013, Warsaw, Poland, June 17-18, 2013. Proceedings, number 7912 in Lecture Notes in Computer Science, pages 92–105, Berlin, Heidelberg, 2013. Springer-Verlag.

Elżbieta Hajnicz. Actualising lexico-semantic annotation of Składnica Treebank to modified versions of source resources. In Zygmunt Vetulani, editor, Proceedings of the 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pages 178–182, Poznań, Poland, 2013. Wydawnictwo Poznańskie, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

2012

Elżbieta Hajnicz. Znakowanie semantyczne Składnicy frazowej. założenia ogólne, nazwy własne, aktualizacja. Technical Report 1025, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2012.

Elżbieta Hajnicz. Similarity-based method of detecting diathesis alternations in semantic valence dictionary of Polish verbs. In Pascal Bouvry, Mieczysław A. Kłopotek, Franck Leprevost, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, and Henryk Rybiński, editors, Security and Intelligent Information Systems: International Joint Conference, SIIS 2011, Warsaw, Poland, June 13-14, 2011, Revised Selected Papers, number 7053 in Lecture Notes in Computer Science, pages 345–358. Springer-Verlag, 2012.

2011

Elżbieta Hajnicz. Automatyczne tworzenie semantycznego słownika walencyjnego. Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania: Inżynieria Lingwistyczna. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warsaw, 2011.

Elżbieta Hajnicz. Eksperymenty w zakresie klasyfikacji czasowników w semantycznym słowniku walencyjnym polskiego. IPI PAN Research Report 1021, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2011.

Elżbieta Hajnicz. Najbardziej znane korpusy tekstów. Opracowanie przeglądowe. IPI PAN Research Report 1022, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2011.

Elżbieta Hajnicz. Grouping alternating schemata in semantic valence dictionary of Polish verbs. In Ivan Habernal and Václav Matoušek, editors, Text, Speech and Dialogue: 14th International Conference, TSD 2011, Plzeň, Czech Republic, number 6836 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 155–162, Heidelberg, 2011. Springer-Verlag.

Elżbieta Hajnicz. Ordering slots of semantically related schemata of Polish verbs. In Zygmunt Vetulani, editor, Proceedings of the 5th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, pages 232–236, Poznań, Poland, 2011.

Elżbieta Hajnicz. The EM-based synset annotation of NP/PP heads. In Zygmunt Vetulani, editor, Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics: 4th Language and Technology Conference, LTC 2009, Poznań, Poland, November 6–8, 2009, Revised Selected Papers, number 6562 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 423–434. Springer-Verlag, Berlin, 2011.

2010

Elżbieta Hajnicz. Aggregating entries of semantic valence dictionary of Polish verbs. In Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, and Aline Villavicencio, editors, Proceedings of the Interdisciplinary Workshop on the Identification and Representation of Verb Features (Verb 2010), pages 49–54, Pisa, 2010. Scuola Normale Superiore and Università di Pisa.

2009

Elżbieta Hajnicz. Adaptacja gramatyki Montague do języka polskiego. Polonica, XXIX:13–43, 2009.

Elżbieta Hajnicz. Od tekstu do znaczenia: przyczynki do automatycznego tworzenia słownika semantycznego czasowników polskich. In Violetta Koseska-Toszewa and Roman Roszko, editors, Semantyka a konfrontacja językowa, volume 4, pages 141–160. Slawistyczny Ośrodek Wydwniczy & Fundacja Slawistyczna, Warsaw, 2009.

Elżbieta Hajnicz. Semantic annotation of verb arguments in shallow parsed Polish sentences by means of EM selection algorithm. In Małgorzata Marciniak and Agnieszka Mykowiecka, editors, Aspects of Natural Language Processing. Essays dedicated to Leonard Bolc on the Occasion of His 75th Birthday, number 5070 in Lecture Notes in Computer Science, pages 211–240. Springer-Verlag, Berlin, 2009.

Elżbieta Hajnicz. Problems with pruning in automatic creation of semantic valence dictionary for Polish. In Václav Matoušek and Pavel Mautner, editors, Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference, TSD 2009, Plzeň, Czech Republic, number 5729 in Lecture Notes in Artificial Intelligence, pages 131–138, Berlin, 2009. Springer-Verlag.

Elżbieta Hajnicz. Generalizing the EM-based semantic category annotation of NP/PP heads to wordnet synsets. In Zygmunt Vetulani, editor, Proceedings of the 4th Language & Technology Conference, pages 432–436, Poznań, Poland, 2009.

Elżbieta Hajnicz. Similarity measure between frames for Polish semantic valence dictionary. In Zygmunt Vetulani, editor, Proceedings of the 4th Language & Technology Conference, pages 205–209, Poznań, Poland, 2009.

Elżbieta Hajnicz and Marcin Woliński. How valence information influences parsing Polish with Świgra. In Mieczysław A. Kłopotek, Adam Przepiórkowski, Sławomir T. Wierzchoń, and Krzysztof Trojanowski, editors, Recent Advances in Intelligent Information Systems, pages 193–206. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warsaw, 2009.

Elżbieta Hajnicz. Towards extending syntactic valence dictionary for Polish with semantic categories. In Gerhild Zybatow, Uwe Junghanns, Denisa Lenertová, and Petr Biskup, editors, Studies in Formal Slavic Phonology, Morphology, Syntax, Semantics and Information Structure, pages 279–290, Frankfurt am Main, 2009. Peter Lang.

2008

Elżbieta Hajnicz, Grzegorz Murzynowski, and Marcin Woliński. ANOTATORNIA – lingwistyczna baza danych. In Materiały V konferencji naukowej InfoBazy 2008, Systemy * Aplikacje * Usługi, pages 168–173, Sopot, 2008. Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska.

Elżbieta Hajnicz and Marek Wiech. Applying grade methods to detect similarity of semantic categories of nouns for semantic valence dictionary creation. In Mieczysław A. Kłopotek, Adam Przepiórkowski, Sławomir T. Wierzchoń, and Krzysztof Trojanowski, editors, Intelligent Information Systems, pages 259–268, Warsaw, 2008. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.

2007

Elżbieta Hajnicz. Dobór czasowników do badań przy tworzeniu słownika semantycznego czasowników polskich. IPI PAN Research Report 1003, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2007.

2006

Elżbieta Hajnicz. O poszukiwaniu jednorożców, czyli semantyka możliwych światów w gramatyce Montague. IPI PAN Research Report 995, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2006.

Elżbieta Hajnicz. Syntaktyczna i semantyczna analiza wybranych konstrukcji języka polskiego za pomocą gramatyki Montague. IPI PAN Research Report 996, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2006.

Elżbieta Hajnicz. Definiteness of Polish noun phrases modified by relative clauses in DRT framework. In Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, and Krzysztof Trojanowski, editors, Intelligent Information Processing and Web Mining, Advances in Soft Computing, pages 341–346. Springer-Verlag, Berlin, 2006.

2004

Elżbieta Hajnicz. Wybrane własności osadzeń i weryfikowanych przez nie struktur w Teorii Reprezentacji Dyskursu. IPI PAN Research Report 980, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2004.

2003

Elżbieta Hajnicz. Przegląd formalnych metod semantycznych. IPI PAN Research Report 965, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2003.

Adam Przepiórkowski, Piotr Bański, Łukasz Dębowski, Elżbieta Hajnicz, and Marcin Woliński. Konstrukcja korpusu IPI PAN. Polonica, XXII–XXIII:33–38, 2003.

2001

Elżbieta Hajnicz and Anna Kupść. Przegląd analizatorów morfologicznych dla języka polskiego. IPI PAN Research Report 937, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2001.

2000

Elżbieta Hajnicz. Representing solid intervals by means of point skeletons. IPI PAN Research Report 912, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 2000.

1999

Elżbieta Hajnicz. Defining intervals by means of point skeletons: generalization of pairs of points. IPI PAN Research Report 900, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1999.

Elżbieta Hajnicz. Representing mutual locations of intervals being pairs of points in non-linear point time. IPI PAN Research Report 879, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1999.

Elżbieta Hajnicz. Some considerations on branching areas of time. Journal of Logic, Language and Information, 8(1):17–43, 1999.

1998

Elżbieta Hajnicz. Intervals in non-linear point time. The longer paper. IPI PAN Research Report 868, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1998.

1996

Elżbieta Hajnicz. Applying Allen's constraint propagation algorithm for non-linear time. Journal of Logic, Language and Information, 5(2):157–175, 1996.

Elżbieta Hajnicz. Reprezentacja logiczna wiedzy zmieniającej się w czasie. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warsaw, 1996.

Elżbieta Hajnicz. Time Structures. Number 1047 in Lecture Notes in Artificial Intelligence. Springer-Verlag, Berlin, 1996.

1995

Elżbieta Hajnicz. Some considerations on non-linear time intervals. Journal of Logic, Language and Information, 4(4):335–357, 1995.

Elżbieta Hajnicz. An analysis of structure of time in the first order predicate calculus. In Leonard Bolc and Andrzej Szałas, editors, Time and Logic. A computational approach, pages 279–322. UCL Press, London, 1995.

1994

Elżbieta Hajnicz. Logical description of the present. IPI PAN Research Report 767, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1994.

1991

Elżbieta Dobryjanowicz, Elżbieta Hajnicz, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, and Agata Sawicka-Wójcik. System z dostępem w języku polskim. IPI PAN Research Report 712, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1991.

Elżbieta Hajnicz. A formalization of absolute dates and relative dates based on the point calculus. International Journal of Man-Machine Studies, 34:717–730, 1991.

Elżbieta Hajnicz. Another approach to formalizing the point and interval calculi. International Journal of Man-Machine Studies, 34:703–716, 1991.

Elżbieta Hajnicz. Reprezentacja i opis struktur czasu nieliniowego na potrzeby sztucznej inteligencji. Ph.D. dissertation, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1991.

1990

Elżbieta Hajnicz. Role of the present in temporal representation in artificial intelligence. International Journal of Man-Machine Studies, 32:263–274, 1990.

1989

Elżbieta Hajnicz. Absolute dates and relative dates in an inferential system on temporal dependencies between events. International Journal of Man-Machine Studies, 30:537–549, 1989.

Elżbieta Hajnicz. Formalizacja systemu wnioskowania o zależnościach czasowych między zdarzeniami. IPI PAN Research Report 658, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1989.

Elżbieta Hajnicz and Andrzej Pilitowski. Reprezentowanie w hierarchii dziedzin informacji zmieniającej się w czasie. IPI PAN Research Report 675, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1989.

1988

Elżbieta Hajnicz. Implementacja dat względnych w systemie wnioskowania o zależnościach czasowych między zdarzeniami. IPI PAN Research Report 628, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1988.

1987

Elżbieta Hajnicz. System wnioskowania o zależnościach czasowych między zdarzeniami. Koncepcja i implementacja. IPI PAN Research Report 603, Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 1987.