Locked History Actions

SebastianZawada

Sebastian Zawada

Contact information

E-mail:

<s.zawada@ipipan.waw.pl>

ORCID:

0000-0001-9343-1560

Projects

Publications

List of publications

2022

Sebastian Zawada. Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe. Język Polski, 102(4):21–36, 2022.